Členské schůze 2018

Pozvánka na shromáždění vlastníků

Datum události: 

27.03.2018

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Výbor Společenství vlastníků domu Milady Horákové 861/74, Praha 7
svolává
na základě zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

shromáždění společenství vlastníků

Termín: úterý 27. března 2018 v 19:30 hod.
Místo: sušárna v suterénu domu

Program:

1. Registrace
2. Zahájení, schválení programu
3. Odvolání výboru společenství vlastníků
4. Volba nového výboru
5. Různé a diskuse
6. Závěr

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687