Informační deska

Pozvánka na shromáždění vlastníků

Datum události: 

29.11.2017

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Výbor Společenství vlastníků domu Milady Horákové 861/74, Praha 7
svolává
na základě zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

shromáždění společenství vlastníků

Termín: středa 29.listopadu 2017 v 19:00 hod.
Místo: sušárna v suterénu domu
Program:

1. Registrace
2. Zahájení, schválení programu
3. Zpráva o činnosti společenství a správě domu
4. Zpráva o hospodaření společenství
5. Úprava příspěvků vlastníka (nájemného) na služby pro rok 2018
6. Stanovení funkcionářských odměn pro Výbor společenství vlastníků
10. Různé a diskuse
11. Závěr

Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů!!!

Pokud se nemůžete shromáždění zúčastnit, použijte prosím plnou moc, kterou zmocníte jiného vlastníka svým zastupováním na shromáždění.

V případě zastupování se zástupce vlastníka prokáže dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí podepsanou vlastníkem.

Přílohy:
Návrh správní firmy Pokrok na úpravu příspěvků vlastníka
Doplňující informace k návrhu změn

V Praze dne 13. listopadu 2017
Výbor SV

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687